Etap szkolny III Regionalnej Olimpiady o zdrowiu psychicznym

Opublikowane 22.09.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Już po raz drugi nasza szkoła bierze udział w olimpiadzie o zdrowiu psychicznym. Olimpiada składa się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego przeprowadzanych we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i kończy się wyłonieniem 3 najlepszych laureatów. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjającej kształtowaniu nawyków prozdrowotnych,  zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W etapie szkolnym wzięło udział 38 uczniów z klas pierwszych, drugich , trzecich i czwartych. Chętni, którzy przystąpili do pisania testu: szkolnego, nie mieli łatwego zadania, by się przygotować, musieli zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem teoretycznym, obejmującym wiele zagadnień. Zakres tematyczny opracowany został przez zespół specjalistów, obejmował między innymi wiedzę z zakresu: profilaktyki uzależnień, skutków zażywania dopalaczy, cyberprzemocy, zaburzeń łaknienia, komunikacji interpersonalnej, chorób i zaburzeń psychicznych, stresu, celów i form psychoterapii oraz pomocy psychologicznej. W zgłębianiu trudnej wiedzy pomagał im nauczyciel koordynujący program w szkole. Najlepsi to uczniowie klas pierwszych: Wiktoria Fiutka i  Klaudia Błażejczyk z klasy 1TEK ,oraz Jan Michalak z klasy 1TEH, którzy w etapie powiatowym będą rywalizować z przedstawicielami innych szkół ponadgimnazjalnych  w dniu 29.09.2015r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

    Elżbieta Rola

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram