Egzamin zawodowy 2016

Opublikowane 14.01.2016
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W dniu 14.01.2016 r. ponad 230 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczyna egzaminy pisemne i praktyczne z kwalifikacji:

  B.05 – Montaż systemów suchej zabudowy

  B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

  A.22 – Prowadzenie działalności handlowej

  A.36 – Prowadzenie rachunkowości

  B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

  E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

  B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

  E.06 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

  M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  Egzaminy będą trwały do 8.02.2016 r.

  Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram