Dyplom uznania od Państwowej Inspekcji Pracy dla RCEZ

Opublikowane 22.10.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 21.10.2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie wraz ze Związkiem Zawodowym „BUDOWLANI”  zorganizował uroczyste posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Pracy ds. Budownictwa. Uroczysta gala odbyła się w Sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w. na Zamku Lubelskim. W czasie posiedzenia poruszono temat „Roli prewencji w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy w budownictwie” oraz podsumowano program prewencji i działań mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w budownictwie. Jednym z punktów posiedzenia rady było wręczenie odznaczeń Związku Zawodowego „Budowlani” oraz dyplomów uznania od Państwowej Inspekcji Pracy. Nasza szkoła otrzymała podziękowania oraz dyplom uznania za „pogłębianie wiedzy z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promowanie postaw praworządności i kultury bezpiecznej pracy jako standardu w życiu zawodowym wśród uczniów szkół ponad gimnazjalnych” .

    Mariusz Borzęcki

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram