Akcja „Znicz” 2015

Opublikowane 06.11.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Jak co roku w ostatnim tygodniu października w naszej szkole Samorząd Uczniowski RCEZ przeprowadził zbiórkę zniczy w ramach akcji „Znicz”. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tej akcji i udało się zebrać dość dużą ilość świeczek. W dniu 5 listopada przedstawiciele Samorządu udali się na lubartowski cmentarz, aby zapalić znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły. Dzień ten był również okazją do wspomnień. Wicedyrektor Zbigniew Zarzycki przypominał sylwetki zmarłych nauczycieli, podkreślając ich zaangażowanie w pracę z młodzieżą, a także wpływ na rozwój i funkcjonowanie naszej szkoły. Znicze zostały także zapalone na pomnikach bohaterów poległych w obronie naszej Ojczyzny. W organizację akcji „Znicz” zaangażowali się uczniowie klas 1TB i 2TE. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

    Samorząd Uczniowski

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram