Akcja profilaktyczna „Anty – Smog”

Opublikowane 15.12.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniach 9-16 grudnia 2015 roku Szkolny Klub PCK przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie przeprowadził akcję profilaktyczną „Anty-Smog”. Ta prowadzona corocznie akcja ma na celu uświadomienie młodzieży, jak bardzo szkodliwy dla zdrowia jest nałóg palenia papierosów. Każdy uczeń poddając się bezpłatnemu badaniu SMOKERLYZEREM mógł sprawdzić stan zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Z badania skorzystało ponad 120 osób. Dla palaczy i nie tylko, czynny był także punkt informacyjny/pokój pedagoga szkolnego/, gdzie dostępne były materiały oświatowo-zdrowotne na temat nałogu związanego z paleniem tytoniu. Pedagog szkolny oraz przedstawiciele Szkolnego Koła PCK też postanowili sprawdzić swój stan zdrowia.

    Jacek Bednarski

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram