AKCJA „GÓRA GROSZA”

Opublikowane 17.12.2015
Autor Ilona Puła
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Jak co roku, w dniach 23 listopada do 4 grudnia Samorząd Uczniowski Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadził zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Jest ona organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, także na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły oczywiście chętnie zaangażowali się w akcję i wrzucali do puszki nie tylko 1 groszowe monety. Dziękujemy wszystkim!

    Monika Lesisz

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram