XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Opublikowane 05.11.2014
Autor Grzegorz Danił
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • 5 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2014/2015 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

  Głównym celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) są przeprowadzane w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

  Podczas etapu szkolnego uczniowie mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie o charakterze ogólnym (przekrojowym), nawiązujące do myśli przewodniej OWE, rozwiązać zadanie z podstaw ekonomii oraz rozwiązać test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

  Indeksy na studia

  Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów ubiegających się oprzyjęcie na studia wyższe wynikają z uchwał senatów poszczególnych uczelni. Wykaz uczelni stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajduje się na stronie internetowej owe.pte.pl, zakładka „Nagrody”.

  Technik ekonomista i nie tylko – zwolnienie z egzaminu zawodowego

  Na podstawie § 112 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.) oraz komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

  Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego OWE otrzymali pamiątkowe albumy „Powiat Lubartowski w obiektywie” ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

  Uczestnikom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za awans do następnego etapu.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram