Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2014

Opublikowane 19.09.2014
Autor Ilona Puła
  • Rok szkolny 2021-2022

  •  

  • Galerie

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniach 16-18 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w RCEZ. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Damian Ferenc, Marta Starownik, Monika Najda, Monika Gąszczyk, Angelika Nowacka. Swój głos można było oddać na ośmiu z siedemnastu kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy. W wyborach wzięło udział 652 uczniów, głosów nieważnych było 60.Zgodnie z regulaminem Samorządu, 10 osób z największą ilością uzyskanych głosów, wchodzi do Rady SU. Głosowanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

    W dniu 19.09.2014r. (piątek) odbyło się zebranie Samorządu. Na spotkaniu odchodzący Samorząd symbolicznie przekazał władzę nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego.

    W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

    Przewodnicząca:

    Magdalena Szymczak  3TH

    Wiceprzewodniczący:

    Monika Lesisz 2TEk

    Paweł Dawidziuk 3TB

    Sekretarz:

    Daniel Marzec 3TB

    Pozostali członkowie:

    Dariusz Rębisz 3TE

    Paulina Lewtak 1TEk

    Jarosław Wach 1TB

    Paulina Pochwatka 2TH

    Remigiusz Pietrzela  3TE

    Robert Mitura 1HS

    Szymczak Magdalena
    Lesisz Monika

    Galeria>>

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram