Wybitne osiągnięcie naszych uczniów – laureat i finalista – w Ogólnopolskim Konkursie „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia”

Opublikowane 04.06.2015
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zesłańcy Sybiru, więźniowie Gułagu, pomordowani w sowieckich kazamatach, poświęceni przez reżim komunistyczny byłego Związku Sowieckiego- to właśnie ich losom dedykowano ten konkurs. Na znak uczczenia pamięci o tamtych, tragicznych czasach i ludziach uwikłanych w te wydarzenia zorganizowany został Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt: „Losy Polaków na Syberii”. Organizatorem konkursu było VI LO w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli: dr Jan Stanisław Ciechanowski, Jerzy Miller, prof. dr hab. Andrzej Białas, prof. dr hab. Michał Śliwa, Tadeusz Chwiedź i dr Marek Lasota. W konkursie wzięły udział szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z 16 województw.

  Uczniowie naszej szkoły przygotowali prace w trzech kategoriach: praca pisemna o charakterze historyczno- badawczym, praca plastyczna inspirowana historią Sybiraka, praca multimedialna- wywiad ze świadkiem.

  Katarzyna Paśnik z klasy 3TH została laureatką konkursu. Uzyskane przez laureata miejsce zostanie ogłoszone w dniu 16.06.2015r. podczas Gali finałowej w Krakowie. Praca historyczno- badawcza poświęcona została losom ppor. Czesława Broniek- więźnia obozu Borowicze. Niezwykle żmudne opracowanie stanowiło próbę ukazania losów człowieka w szerszym kontekście historycznym i w oparciu o dostępne badania naukowe. W pracy korzystano ze źródeł zarówno w języku polskim, jak również tłumaczono archiwalne fragmenty z języka rosyjskiego, przeprowadzony został wywiad ze świadkiem, dzięki pomocy córki naszego bohatera pani Marii Broniek. Ponadto Katarzyna postanowiła odpowiedzieć w tej pracy na pytanie, jaki jest stan wiedzy polskiej młodzieży o zesłańcach na Sybir, w oparciu o przeprowadzone przez siebie badanie ankietowe w klasie 3 TH. Opracowane wnioski pozwoliły poszerzyć kontekst tej pracy i wpłynęły na osiągnięty sukces.

  W kategorii plastycznej Alan Aftyka z klasy 3TB zdobył I miejsce i tytuł finalisty.

  Prace plastyczne przygotowali również Izabela Krzyżanowska z klasy 1TH i Paulina Topyła z klasy 3TH.

  Pracę w kategorii multimedialnej- wywiad ze świadkiem, którego wraz z całą rodziną zesłano do Kazachstanu przygotowali Kamil Kurowski i Eryk Symbor z klasy 2TB.

  Należy pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu ze względu na ogromny wkład, jaki włożyli do przygotowania prac konkursowych. W obliczu tak trudnej problematyki i świadomości upływającego czasu, udało nam się utrwalić wspomnienia, które  odchodzą, niestety wraz z ostatnimi świadkami historii.

  Galeria>>

  Szkolny opiekun

  mgr Dorota Bułgajewska-Muzyka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram