Podsumowanie staży wakacyjnych 2014

Opublikowane 01.10.2014
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Od 2013 roku Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizuje projekt unijny „Nauka-Praktyka–Sukces,” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednym z założonych celów jest wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w letnich programach stażowych.

  Aż 195 uczniów naszej szkoły, miało więc możliwość odbycia płatnych staży u lokalnych pracodawców. Udział w stażach pozwolił młodzieży przygotować się do poruszania po rynku pracy oraz dostosować ich umiejętności do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Niewątpliwie dzięki takiemu doświadczeniu, jak udział w projekcie, łatwiej będzie uczniom RCEZ odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  30 września w Zespole Szkół nr 2 odbyło się seminarium podsumowujące realizację tego zadania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekt tj. Lechaa Consulting Sp. Z o. o., Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie i Zespół Szkół nr 2. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy lokalnymi pracodawcami a realizatorami projektu. Ogromnie cieszy fakt, że wiele pozytywnych słów, padło z ust przedstawicieli firm pod adresem naszych uczniów .

  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram