Jak zostać wolontariuszem? - warsztaty

Opublikowane 24.09.2014
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Agape” z Lublina uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w dniach 19, 23 września 2014r. mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach dla każdej z klas z wolontariuszami realizującymi projekt CENTRUM ENERGII, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej i środowiskowej.

  Rozmawiano o:

  - rozwijaniu postaw wrażliwości na potrzeby innych,

  - przygotowaniu uczniów do podejmowania pracy wolontariatu,

  - umożliwieniu wolontariuszom niesienia pomocy na rzecz osób potrzebujących,

  - promowaniu życia bez uzależnień,

  - pomocy w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

  Pracowano nad pomysłem sylwetki wolontariusza. Osoba ubiegająca się o miano wolontariusza powinna:

  - być osobą starającą się lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony,

  - być wzorem postępowania dla swoich rówieśników,

  - nie pozostawać biernym obserwatorem rzeczywistości, starać się podejmować działania, które pomogą rozwiązywać trudne sytuacje

  - współpracować z innymi, bo rozwiązywanie niektórych sytuacji wymaga zaangażowania wielu osób.

  -wolontariat wymaga zaangażowania wielu osób

  Zapoznano uczestników z przydatnymi adresami i telefonami instytucji oferujących pomoc specjalistyczną. Zaproszono młodzież dobrej woli do programu, która chciałaby podzielić się swoim doświadczeniem, a także tych, którzy dopiero planują zaangażowanie się w świadome budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W programie znajduje się wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, inspirujących rozmów i dyskusji panelowych. Gośćmi naszej szkoły byli: koordynator projektu pani Natalia Kulig, Diana Wójcik, Katarzyna Łagód, Sylwia Sawa-Pasternak i Anna Łoś.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram