Integracja i adaptacja na Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Firleju

Opublikowane 26.09.2014
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zgodnie z tradycją naszej szkoły, od kilku lat przy współpracy z wychowawcami organizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Wieloletnie już doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to bardzo dobra forma kształtowania zespołu klasowego. Dlatego w dniu 26.09.2014r. uczniowie klas pierwszych Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie. W trakcie tych zajęć uczniowie nabyli wiele umiejętności. Wspólna praca, gry i zabawa pozwoliły młodzieży przezwyciężyć onieśmielenie oraz bliżej poznać nowe koleżanki i kolegów, co wpływa na zwiększenie spójności klasy, daje poczucie przynależności do grupy, motywację do współdziałania, a także stwarza warunki do adaptacji w nowym środowisku.


  Program integracji klas przebiega pod hasłem „Zgrana klasa” ma za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest we wrześniu każdego roku szkolnego.

  W dzisiejszym dniu zrealizowano następujące elementy programu:

  1. Spotkanie uczestników wycieczki przed wejściem szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie i przyjazd do Firleja.

  2. Powitanie uczestników i zaproszenie do uczestniczenia we wspólnej zabawie.

  3. Przemarsz promenadą wokół jeziora Firlej

  4. Warsztaty integracyjne poszczególnych  klas pierwszych z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  5. Pogadanka o odpowiedzialności prawnej nieletnich z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

  6. Konkurencje sportowo - rekreacyjne, których zadaniem była integracja uczniów oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i sportach tzw. "całego życia":

  -  turniej piłki siatkowej
  -  warcaby i szachy
  -  badminton
  -  rzutki
  -  piłka nożna

  7. Rozwiązywanie zagadek krzyżówek i quizów.

  9. Rozpalenie ogniska: pieczenie kiełbasek oraz wymiana spostrzeżeń i relacji z mijającego dnia.

  10. Podsumowanie imprezy: ogłoszenie wyników konkursów, gier i zabaw

  11. Pożegnanie uczestników

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram