Etap wojewódzki 38. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Opublikowane 29.04.2015
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) to konkurs popularyzujący przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

  Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  W dniu 28.04.2015r. uczeń klasy trzeciej technikum w zawodzie technik elektronik Jakub Kudło wziął udział w eliminacjach wojewódzkich turnieju w Lublinie.

  Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał: Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, który jest zarazem Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przewodniczącym komisji sędziowskiej i zarazem autorem wszystkich pytań był bryg. Marek Dziedzic.

  Do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim przystąpili zwycięzcy etapów powiatowych  w poszczególnych kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W trzeciej kategorii szkół ponadgimnazjalnych było 22 zawodników i zawodniczek z powiatów województwa lubelskiego.

  W eliminacjach pisemnych uczestnicy odpowiadali na pytania testowe w czasie 60 minut. Test zawierał 30 pytań i po cztery odpowiedzi do wyboru. Kuba zdobył 18pkt. i zajął ex aequo VI miejsce z dwoma innymi uczestnikami.

  Posumowania turnieju dokonał w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej jego zastępca st. bryg. mgr inż. Gustaw Włodarczyk.

  Laureatom konkursu wręczono okolicznościowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe – laptopy, tablety, rowery, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe.

  Atrakcją przygotowaną dla uczestników turnieju był pokaz sprzętu technicznego reprezentowany przez Państwową Straż Pożarną.

  Eliza Gradzińska

  Galeria>>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram