Dobre maniery są nadal w cenie

Opublikowane 27.04.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 24 kwietnia 2015 roku w ramach współpracy Samorządu Uczniowskiego z nauczycielami RCEZ oraz Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury, po raz siódmy został zorganizowany konkurs SAVOIR VIVRE Sięgnij po wybrane elementy savoir-vivre’u i nie tylko” pt. „ KULTURA I OBYCIE UMILAJĄ ŻYCIE”.

  Ideą konkursu było kształtowanie postaw odpowiedniego zachowania wśród młodzieży, przekazanie podstawowych zasad właściwego zachowania na co dzień w relacjach z najbliższym otoczeniem: rówieśnikami, rodziną, nauczycielami oraz w miejscach publicznych: teatrze, kinie, muzeum. Ważnym celem było również zwrócenie uwagi na dbałość o kulturę języka oraz szacunek względem siebie i innych.

  Do konkursu zgłosiło się 7 drużyn 5 osobowych z klas pierwszych, przygotowanych przez wychowawców klas. Wiedzę i zadania zespołów oceniała komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury pani Jolanta Tomasiewicz, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Magdalena Szymczak z klasy 3TH, nauczyciele -  Elżbieta Rola, Ilony Puła, Luiza Matyjaszczyk i Magdalena Guz. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Monika Lesisz i Daniel Marzec. Nad przebiegiem organizacji czuwali Paulina Lewtak, Paweł Dawidziuk, Mateusz Jezior, Dawid Chudzik, Remigiusz Pietrzela i Mateusz Antoniuk.

  Uczestnicy zmagali się w konkurencjach:

  • losowanie pytań,
  • kodeks kulturalnego ucznia – plakat,
  • scenki rodzajowe,
  • wiązanie krawata,
  • pięknie nakryty stół,
  • recytacja wiersza lub piosenki np. własnego autorstwa,
  • moda na dwie różne okazje,
  • układanie puzzli,
  • jak to jest w innych krajach - scenka obcojęzyczna,
  • pokaz tańca towarzyskiego,

  które sprawdzały zdobytą wiedzę z zakresu dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i obowiązujących reguł grzecznościowych.

  Najlepszą grupą  okazała się klasa 1Tek w składzie: Mitura Mateusz, Kowalczyk Damian, Kozieł Paulina, Bocian Oliwia oraz Skubisz Aleksandra.

  Należy docenić wiedzę i pomysłowość uczestników konkursu oraz podkreślić wysoki poziom wykonanych prac. Mamy nadzieję, że rozwiązywanie zadań w grupach przyniosło uczniom wiele satysfakcji i przede wszystkim dobrej zabawy.

  Konkurs zakończony został pokazem przygotowanym przez grupy taneczne z PMDK pod opieką Jolanty Grabowskiej. Uczestnicy z zaciekawieniem obserwowali występ oraz podziwiali zdolności gości. Zainteresowani mogą dołączyć do grup młodzieżowych w zaprzyjaźnionej placówce. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku!

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram