Stypendysta Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/14

Opublikowane 19.11.2013
Autor Grzegorz Danił
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Wśród 258 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego odnajdujemy naszego ucznia trzeciej klasy technikum zawodowego Damiana Ferenca, który otrzymał dziś za osiągnięcia edukacyjne stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014.

  Dyplom  potwierdzający przyznanie stypendiów oraz list gratulacyjny wojewody lubelskiego został mu  wręczony podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Szołno-Koguc uczestniczyli minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński oraz poseł na Sejm RP Grzegorz Raniewicz.

  Po wręczeniu nagród mogliśmy obejrzeć widowisko specjalne pt. „Szekspir Potęga Miłości” opracowane przez Teatr Panopticum.
  Damian  uczęszcza do Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa, otrzymał świadectwo z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w szkole oraz wzorowe zachowanie.

  Damian jest uczniem wybitnie zdolnym, pilnym i systematycznym. Jest osobą miłą, odpowiedzialną i lubianą przez kolegów. Chętnie angażuje się w życie szkoły. Jest uczniem o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, skromnym i bardzo uczynnym. Damian chętnie poświęca swój wolny czas na pomoc w nauce swoim rówieśnikom. Reprezentuje szkołę jako chorąży pocztu sztandarowego w uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych.

  W ubiegłym roku szkolnym był stypendystą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Gratulujemy sukcesu Damianowi  i jego rodzicom. Jesteśmy dumni, iż dziś  godnie reprezentował społeczność naszej szkoły.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram