Spotkanie z prawnikiem w ramach współpracy z Fundacją Sokrates

Opublikowane 28.10.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W ramach współpracy z Fundacją Sokrates z Lublina 25 i 28 października młodzież Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej spotkała się z panem Wiesławem Olechowskim, prawnikiem, od wielu lat niepełnosprawnym.W tym wspólnym działaniu jako szkoła wraz z prowadzącym opowiadamy o przełamywaniu barier, uczymy obcowania z osobami niepełnosprawnymi, uświadamiając, że każdy może się w pełni realizować.

  Celem spotkania było przybliżenie założeń Konwencji Osób Niepełnosprawnych, uświadomienie uczniom, że człowiek niepełnosprawny może normalnie funkcjonować w środowisku i społeczeństwie, realizować własne cele i marzenia. Pan Olechowski opowiedział młodzieży historię swojego życia. Podczas spotkania prowadzący uświadomił młodzieży, jakie mogą być przyczyny niepełnosprawności, jak przestrzegać regulaminów BHP, przepisów ruchu drogowego, przypomniał niektóre długotrwałe choroby, które powodują niepełnosprawność. Pan Wiesław przedstawił problem funkcjonowania i braku akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

  Słuchacze mogli usłyszeć o zmianach, jakie zachodzą w życiu osób niepełnosprawnych jak też o prawach osób ograniczonych fizycznie i umysłowo, jak również obowiązkach państwa wobec nich. Młodzież z zaciekawieniem słuchała jak dużo można osiągnąć będąc niepełnosprawnym w samorealizacji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Niniejszy program umożliwił młodzieży spotkanie się z osobą niepełnosprawną, służył wzajemnemu zrozumieniu i niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwolił młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwinął poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudził aktywność młodego odbiorcy, ułatwił zdobywanie wiedzy na temat różnych odmian i stopni niepełnosprawności.

  Dziękujemy

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram