Spotkanie młodzieży ze Strażą Miejską

Opublikowane 22.10.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Ryzykowne zachowania młodzieży przyczyną ludzkich niepowodzeń i konfliktu z prawem to obszar tematyczny dzisiejszej i czwartkowej prelekcji uczniów dziesięciu klas Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W czasie spotkań z młodzieżą przedstawiciel Straży Miejskiej omówił zasady bezpiecznego korzystania z czasu wolnego, z uwzględnieniem weekendowych wyjść (ognisk, dyskotek, spotkań towarzyskich). Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności za brak reakcji na przestępstwo oraz kłopotami wynikającymi z lekkomyślnych zachowań. W prelekcji znalazły się elementy korzystania z pojazdów na drodze/ popisy młodych kierowców, narkomanii/ posiadanie narkotyków, przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wśród omawianych tematów uwzględniono cyberprzemoc i inne przestępstwa elektroniczne. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, uświadamiając sobie konsekwencje zachowań negatywnych. Każde działanie w kierunku wychowania uzupełnia i wzmacnia działalność szkoły.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram