II Konferencja Profilaktyka a Ty pt: "Pokonać Smoka"

Opublikowane 16.09.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 13 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego RCEZ: Iwona Michalak, Karol Moryc i Dariusz Rębisz wzięli udział w II Konferencji "Profilaktyka a Ty" pt: Pokonać Smoka. Organizatorami spotkania było Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz młodzież z młodzieżowych domów kultury oraz burs szkolnych z terenu województwa lubelskiego. Głównym celem konferencji było propagowanie mody na życie bez uzależnień, odpowiedzialności za siebie i innych oraz inspirowanie do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. Program spotkania obejmował spektakle teatralne, wystawy, happening, a także prezentację bardzo poruszającego filmu „Antidotum” przygotowanego przez młodzież. Gościem specjalnym był inspektor Grzegorz Jach pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego oraz autor programu „Profilaktyka a Ty”, który podjął się omówienia nurtujących młodzież problemów.

    Magdalena Guz

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram