223. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Opublikowane 30.04.2014
Autor Urszula Martyniuk
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Co roku świętujemy obchody uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji. Tak było też tym razem. Na kilka dni przed państwowymi uroczystościami - w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej - uczniowie klasy 3TB i 2TB przygotowali historyczną inscenizację. Była ona skorelowana ze współczesnością i oparta na kanwie programu telewizyjnego Co z tą Polską?

  Tym razem gośćmi Tomasza Lisa (w tej roli Damian Ferenc) byli przedstawiciele dwóch stronnictw oświeceniowych. Stronnictwo patriotyczne tworzył król Stanisław August Poniatowski i marszałek Stanisław Małachowski, zaś stronnictwo konserwatystów reprezentował hetman Ksawery Branicki i hetman Seweryn Rzewuski (w te role wcielili się odpowiednio: Karol Jankowski, Marcin Klej, Kamil Patrzylas, Maciej Józwik). Trzeba zauważyć, że aktorzy brawurowo odgrywali swoje role. Doskonale oddali różnice w poglądach, które - ponad dwa wieki temu – dzieliły społeczeństwo. Wspomniane były: gruntowne reformy ustroju, okoliczności zwołania Sejmu Wielkiego,  relacje z Rosją i Prusami, konfederacja targowicka i II rozbiór Polski a przede wszystkim - założenia Konstytucji. Wyzwalały one gorące emocje wśród widowni programu (w tej roli debiutujący uczniowie klasy 2TB). Reagowała ona żywiołowo, aplauzując przedstawicielom swojego stronnictwa i wykrzykując dezaprobatę  reprezentantom obozu przeciwnego. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o  prowadzących całość uroczystości – jak zawsze doskonale zadanie wykonała Ewelina Meksuła i Arkadiusz Bogdanowicz. Wszystkim aktorom dziękujemy i czekamy na kolejny występ…

  Opracowała Iwona Mocior

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram