Uczniowie RCEZ rozpoczęli egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Opublikowane 17.06.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 17 czerwca 2013 roku rozpoczął się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny. Do egzaminu przystąpiło 108 absolwentów Technikum Zawodowego w następujących zawodach: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 przystąpiło do egzaminu 127 absolwentów w następujących zawodach: elektromechanik, elektryk, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

  Etap praktyczny absolwenci Technikum Zawodowego będą zdawali w dniach 18-19 czerwca 2013 roku. Natomiast absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 rozpoczną etap praktyczny od 1 lipca 2013 roku.

  Wszystkim zdającym życzymy powodzenia. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami będą do odebrania od dnia 30 sierpnia 2013 roku w kancelarii szkoły.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram