Staże wakacyjne uczniów RCEZ

Opublikowane 04.07.2013
Autor Katarzyna Marciniak
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”.Projekt realizowany jestprzez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Projekt rozpoczął się w czerwcu 2013 roku od rekrutacji na płatne staże wakacyjne. W lipcu i sierpniu tego roku około 100 uczniów naszej szkoły ma możliwość potwierdzenia i rozwoju swoich kompetencji zawodowych w ramach wybranego kierunku kształcenia. Dzięki odbywaniom staży młodzież może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz poznać oczekiwania pracodawców. Niewątpliwie dzięki takiemu doświadczeniu, jak udział w projekcie, łatwiej będzie im odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  Katarzyna Marciniak

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram