Spotkanie ze Strażą Miejską

Opublikowane 08.02.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dyrekcja i nauczyciele Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej podejmują szereg inicjatyw związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, zapobiegających lub minimalizujących zjawiska konfliktu z prawem, przemocy i patologicznych zachowań wśród młodzieży. Od wielu lat szkoła współpracuje w sprawie prewencji z jednostką lubartowskiej Straży Miejskiej.

  W dniu 4 i 6 lutego 2013 roku komendant Straży Miejskiej w Lubartowie Andrzej Wronowski spotkał się z uczniami klas drugich technikum zawodowego i  zasadniczej szkoły zawodowej przedstawiając  problemy związane z niewłaściwymi zachowaniami uczniów w miejscach publicznych, a także grożących konsekwencjach tych nagannych zachowań , m.in. używania wulgaryzmów, palenia papierosów, spożywania alkoholu. Poruszane były także zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich.

  Zwrócono uwagę na znaczenie uregulowań prawnych w szkole i życiu społecznym, a także na konieczność ich przestrzegania. Dobry kontakt prelegenta ze słuchaczami i ich zainteresowanie dają nadzieję, że była to skuteczna lekcja wychowawcza zapobiegająca wielu niefrasobliwym zachowaniom, a może i potencjalnym wykroczeniom.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram