Sesja popularnonaukowa

Opublikowane 27.09.2012
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • SESJA POPULARNONAUKOWA

  „WANDA ŚLIWINA – LITERATKA I DZIAŁACZKA SPOŁECZNA”

  Kim była Wanda Śliwina? Dlaczego jej imię nosi jedna z ulic w Lubartowie? Czym zasłużyła się dla naszego miasta? Dowiedzieć się tego mogliśmy podczas sesji popularnonaukowej "Wanda Śliwina -literatka i działaczka społeczna", która odbyła się w naszej szkole dnia 27 września 2012r. Uczestniczyli w niej uczniowie klas Technikum Zawodowego. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie także Pan Krzysztof Krupa - kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

  Sesja została zorganizowana z inicjatywy Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w celu przypomnienia i upamiętnienia Wandy Śliwiny, zasłużonej działaczki społecznej, kulturalnej, oświatowej, literatki w 50 rocznicę jej śmierci.

  Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia, które wygłosiła Pani Maria Kozioł - prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Omówiła ona związki Wandy Śliwiny z Lubartowem, przedstawiła najważniejsze fakty z życia, zwracając przy tym szczególną uwagę na jej działalność społeczną, kulturalną i oświatową.  Pani Maria Kozioł wspomniała także o twórczości literackiej Jagienki spod Lublina - bo takiego pseudonimu używała Śliwina. Podkreśliła znaczący wkład pisarki w rozwój literatury dotyczącej naszego regionu. Przypomniała, że Śliwina była autorką monografii "Lubartów i Ziemia Lubartowska" oraz szkicu etnograficznego "Lud lubartowski", które stanowią kopalnię wiedzy dotyczącej historii naszego miasta i regionu. Podkreśliła także fakt, że Śliwina nawet po wyjeździe z Lubartowa dalej utrzymywała kontakt z miastem i wspierała rozwój Towarzystwa Regionalnego.

  Kolejnym punktem sesji był wykład Moniki Bordzoł „Obrazek, opowiadanie, powieść  –  o prozie Wandy Śliwiny." Pani Monika omówiła twórczość prozatorską Jagienki spod Lublina, starała się także przedstawić portret samej pisarki wyłaniający się z jej utworów. Podkreśliła także zainteresowania  Śliwiny folklorem i kulturą ludową oraz zwróciła uwagę na jej wspomnienia i pamiętniki , będące kopalnią wiedzy o międzywojennym Lubartowie.

  Jako ostatni zabrał głos pan Waldemar Michalski - poeta, eseista, znawca twórczości poetyckiej Śliwiny. Przedstawił on referat "W pokoiku poetyckim Jagienki spod Lublina".  Prelegent  charakteryzując twórczość liryczną Śliwiny podkreślił jej związki z poezją młodopolską, emocjonalność, psychologizm i nastrojowość. Zwrócił też uwagę na problemy z publikowaniem utworów Śliwiny i niechęć do jej twórczości w latach 50. XX wieku.

  Na zakończenie Sesji młodzież RCEZ zaprezentowała program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Agnieszki  Sachar i Wandy Michalak będący inscenizacją wiersza Wandy Śliwiny "Portret dziadunia".

  Sesję zakończył i podsumował pan dyrektor Zbigniew Zarzycki.  Podziękował przybyłym gościom, a zwracając się do młodzieży przypomniał o tym, aby pamiętać o przeszłości i nie odcinać się od rodzimych tradycji.

  Wspominając Wandę Śliwinę sięgamy myślami w przeszłość, do lat dwudziestych - lat działalności Jagienki spod Lublina, a także lat tworzenia w Lubartowie szkoły zawodowej. Doceniając starania regionalistów i ich wysiłek w kultywowaniu pamięci o naszym mieście i okolicach, o wybitnych lubartowianach,  pamiętajmy też o naszych szkolnych rocznicach i tradycjach.  Szkoła nasza obchodzi w tym roku 85 rocznicę założenia.  Na trwałe wpisała się już w historię miasta i regionu, wykształciła wielu fachowców, wywarła wielki wpływ na kształtowanie i rozwój Lubartowa.

  Agnieszka Sachar

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram