Powiatowy Konkurs Plastyczny "1863 - Bóg. Honor. Ojczyzna."

Opublikowane 15.03.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 14 marca 2013 roku w Zespole Szkół w Kocku odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego 1863 - Bóg. Honor. Ojczyzna. Konkurs honorowym patronatem objął Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła.

  Uczniowie RCEZ z klas Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa biorący udział w konkursie zdyskwalifikowali konkurentów. I miejsce zajął Kamil Banaś, II miejsce przypadło Ernestowi Woźniakowi, III miejsce zajął Alan Aftyka, zaś Damian Ferenc otrzymał wyróżnienie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Pani Ewa Guz – dyrektor Zespołu Szkól w Kocku. Nauczycielkami przygotowującymi uczniów do konkursu były Pani Dorota Bułgajewska – Muzyka i Pani Agnieszka Sachar.

  Celami konkursu były: promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodych twórców, kultywowanie idei walki o niepodległość poprzez prace młodych artystów, ukazanie poprzez wizje plastyczne historii zrywów niepodległościowych narodu polskiego, uczczenie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

  Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów dla wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów było zwiedzanie Muzeum Wojska w Kocku prowadzonego przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych im. 8 Pułku Piechoty Legionów. Po Muzeum oprowadził nas Pan Lech Koksa, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał o prezentowanych tam eksponatach.

  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy rozwoju swoich twórczych pasji oraz sukcesów w kolejnych konkursach.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram