Najlepszy uczeń kolejny rok otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów

Opublikowane 06.11.2012
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Jedną z ciekawszych i prestiżowych uroczystości oświatowych jest wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość ta odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Wśród 264 najlepszych uczniów ze szkół województwa lubelskiego był nasz uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie klasy czwartej technikum budowlanego, który kolejny rok otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. W dniu 5 listopada 2012 roku w Lublinie uroczyście wręczono mu dyplom potwierdzający przyznanie stypendium. Paweł Sowa otrzymał dyplom z rąk wiceministra resortu administracji i cyfryzacji Włodzimierza Karpińskiego, wiceministra edukacji narodowej Tadeusza Sławeckiego oraz wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc.

  W pełni zgadzamy się z wypowiedzią nagradzających, iż stypendia Prezesa Rady Ministrów są dobrą praktyką honorowania uczniów, którzy są liderami w swoich społecznościach. Młodzi ludzie są największym bogactwem Lubelszczyzny, a stymulowanie ich rozwoju stanowi nowoczesny wymiar patriotyzmu. To jest ciężka praca, wymagająca potężnego zaangażowania rodziców, mądrego prowadzenia przez pedagogów i wychowawców, dobrej organizacji przez dyrektora, który zarządza placówką szkolną, dobrych warunków tworzonych przez organ prowadzący

  Jest to ogromne  wyróżnienie, wyraz uznania i nagroda za ciężką pracę, gdyż czasem trudno jest być tym najlepszym, zwłaszcza jeśli konkuruje się z równie ambitnymi i zdolnymi koleżankami i kolegami, a nauczyciele stawiają coraz wyższe wymagania.

  Gratulujemy Pawłowi sukcesu i życzymy kolejnych bardzo dobrych wyników w nauce i radości w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich pasji.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram