IV Debata Młodzieży „Młodzi – zagubieni?”

Opublikowane 06.11.2012
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 5.11.2012 r. uczniowie naszej szkoły: Żaneta Kopeć uczennica klasy 4TEH, Karol Rola uczeń klasy 4TB, Kamil Banaś i Łukasz Filipowski z klasy 3TB, Izabela Zdunek z klasy 2s oraz absolwent naszej szkoły Damian Sitkowski wzięli udział w IV Debacie Młodzieży pod hasłem „Młodzi – zagubieni?”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”. Debatę poprzedziły trzydniowe szkolenia i warsztaty dla młodzieży, które odbyły się w dniach 2-4 listopada 2012 r. w Klasztorze oo. Dominikanów, na ul. Złotej 9 w Lublinie. W Akademii uczestnicy kształtują postawy obywatelskie. Szkoła służby obywatelskiej kierowana jest do młodzieży Lubelszczyzny. Akademia jest połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i trzynastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji. Projekt oparty jest na kontakcie z Mistrzami, spotkaniach z wybitnymi postaciami kultury, nauki i polityki.

  Tematyka tegorocznej debaty to:

  1. Młodzi wobec problemów współczesnego świata
  1a. Problemy współczesnej młodzieży:
  - kryzys wiary,
  - wartości,
  - autorytety,
  - tożsamość
  1b. Organizacja czasu i cele życiowe:
  - zarządzanie czasem,
  - określenie swoich celów i wartości szansą na lepsze życie,
  - odkrywanie swoich predyspozycji zawodowych i zainteresowań

  2. Możliwości rozwoju młodych Europejczyków
  2a. Przygotowanie do dorosłego życia w polskich realiach
  - bezrobocie,
  - wykształcenie,
  - zapotrzebowanie rynku pracy,
  - wybory młodzieży,
  - polski odpowiednik programu "Młodzież w działaniu"
  2b. Szanse i możliwości w UE
  - wolontariat,
  - projekty,
  - wymiany studentów,
  - kryzys gospodarczy i jego wpływ na młodzież

  Warsztaty służyły przygotowaniu merytorycznemu do debaty, która była centralnym punktem projektu. Natomiast uczniowie,  którzy brali w niej bardzo aktywny udział, wykazywali się pomysłowością i kreatywnością. Uczestnicy projektu mieli okazję wymienić swoje poglądy i podyskutować z zaproszonymi ekspertami na tematy ważne dla młodego pokolenia. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram