470-lecie istnienia Lubartowa – sesje popularno - naukowe

Opublikowane 21.03.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 20 i 21 marca 2013 uczniowie Technikum Zawodowego uczestniczyli w sesji popularno - naukowej zorganizowanej przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki i II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja. Spotkanie to zorganizowano z okazji rozpoczęcia obchodów 470 rocznicy powstania miasta Lubartów oraz w celu poznania historii i tradycji rodów Firlejów i Sanguszków, nierozerwalnie związanych z historią naszego miasta.

  Jako pierwszy podczas obu sesji referat na temat rodu Firlejów i jego wpływu na powstanie i rozwój Lubartowa wygłosił pan Adam Sabat - nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym  im. Piotra Firleja. Przedstawił on genealogię rodu Firlejów, jego rozwój i znaczenie w Polsce, a przede wszystkim skupił się na sylwetce Piotra - założyciela naszego miasta. Następnie swą prezentację na temat rodu Sanguszków przedstawiła pani Małgorzata Sabat - nauczycielka historii w Zespole Szkól nr 2 im ks. Pawła Karola Sanguszki.  W bardzo ciekawy i zajmujący sposób omówiła ona zasługi tego rodu dla rozwoju naszego miasta.

  Obie sesje podsumowała pani Maria Kozioł - prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Wręczyła przedstawicielom obu szkól pamiątkowe medale z wizerunkami ich patronów oraz serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanych w organizację uroczystości.

  Obu spotkaniom towarzyszyły programy artystyczne przygotowane przez młodzież lubartowskich liceów.

  Mamy nadzieję, udział w takich nietypowych lekcjach pozwolił uczniom na zwiększenie ich wiedzy na temat historii naszego miasta i zachęcił do poznawania dziejów naszej Małej Ojczyzny.

  Agnieszka Sachar

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram