Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie - II etap

Opublikowane 30.04.2012
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 25 kwietnia 2012 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego w Lubartowie odbył się II etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie zorganizowanego przez nauczycieli RCEZ we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym. Celem Konkursu było: propagowanie wiedzy o historii Ziemi Lubartowskiej, upowszechnianie wiedzy o czasach współczesnych Lubartowa i okolic, kształtowanie więzi ze swoją Małą Ojczyzną, poznawanie tradycji, kultury, obyczajów związanych z regionem, współpraca Szkoły z organizacjami i instytucjami, które w środowisku lokalnym zajmują się tematyką regionalną.

  W konkursie uczestniczyli uczniowie klas Technikum Zawodowego w zawodach Technik Mechanik, Technik Elektronik i Technik Ekonomista, którzy zdobyli najwięcej punktów w etapie szkolnym.

  Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych uczniowie zwiedzili wystawę "Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie w materiałach archiwalnych oraz pamiątkach kolekcjonerskich Krzysztofa Wróblewskiego", o której bardzo wyczerpująco opowiadał pan Kierownik Longin Tokarski  oraz zapoznali się ze stałą ekspozycją prezentującą historię naszego miasta.

  Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować  prezentację multimedialną lub plakat ukazujący zabytki i kulturę  Lubartowa. Następnie odpowiadali na pytania związanie z Powstaniem Listopadowym, rozpoznawali  na podstawie rycin zabytki naszego miasta oraz analizowali archiwalne teksty prasowe dotyczące wydarzeń w Lubartowie. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Longin Tokarski - kierownik Muzeum Regionalnego w Lubartowie oraz panie Helena Borzęcka i Małgorzata Smolarz - członkinie Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

  Pierwsze miejsce w konkursie zajęły uczennice klasy I Technikum Ekonomicznego Magdalena Dymucha i Karolina Kuna zdobywając 29 punktów, drugie miejsce przypadło drużynie z klas I Technikum Mechanicznego w składzie Michał Mucharzewski, Krzysztof Wasil i Jarosław Bronisz, trzecie miejsce zajęła reprezentacja Technikum Elektronicznego - Karol Moryc, Bartłomiej Mitura, Jakub Grabowski i Robert Węgrzyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne - były to zbiór poezji "Jedyne takie miejsce...." oraz wydawnictwo "Lubartów i Ziemia Lubartowska".

  Organizatorzy konkursu składają podziękowania panu Kierownikowi  Longinowi Tokarskiemu za udostępnienie sal  Muzeum oraz Lubartowskiemu Towarzystwu Regionalnemu za objęcie opieką i ufundowanie nagród w konkursie.

  oprac. Agnieszka Sachar, Anna Krzych, Dorota Bułgajewska-Muzyka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram