Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Opublikowane 04.09.2011
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
  w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

  Dziś po dwumiesięcznej przerwie uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek w kolejnym roku szkolnym.

  Uroczystość rozpoczęcia roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbyła się zgodnie z wieloletnią tradycją na placu szkolnym. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka. Powitała wszystkich zebranych – gości, młodzież, grono pedagogiczne i pracowników administracji. W szczególności powitała uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w Technikum Zawodowym, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Życzyła wszystkim w rozpoczynającym się roku szkolnym wielu sukcesów.

  Kolejnym punktem programu uroczystej inauguracji roku szkolnego  były wystąpienia zaproszonych gości. Ksiądz Kanonik Dziekan Dekanatu Lubartowskiego proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie Józef Huzar w swoim wystąpieniu życzył zarówno uczniom, jak i nauczycielom wiary siebie i swoje możliwości, bo to wiara pozwala pokonać wszystko i zrealizować plany. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Fryderyk Puła. W swoim przemówieniu, zachęcał do konsekwencji w realizacji marzeń, systematyczności oraz wzajemnego wsparcia, aby efekty były zadawalające dla wszystkich.  Kolejne słowa, których adresatami byli uczniowie i nauczyciele, skierowała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Czubacka. Powitała wszystkich oraz życzyła satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym.

  Po przemówieniach gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, Pani Dyrektor odczytała list Pana Mariana Starownika Posła na Sejm RP skierowany do uczniów i wszystkich pracowników oświaty. Powitała serdecznie wszystkich nauczycieli i uczniów, a szczególnie tych rozpoczynających naukę. W tym roku szkolnym około 300 uczniów rozpoczyna edukację w naszej placówce i im Pani Dyrektor życzyła, aby spotkali przyjaciół i kolegów, udanej współpracy oraz poczucie akceptacji  wśród społeczności szkolnej.

  Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości. Ostatnim punktem powitania nowego roku szkolnego były spotkania uczniów z wychowawcami, którzy przekazali informacje dotyczące organizacji pracy. Był to również dobry moment na wspomnienia z wakacji. Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Przed nami nowe zadania, którym postaramy się sprostać jak najlepiej.

  GALERIA ZDJĘĆ

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram