Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Opublikowane 08.11.2011
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Dnia 8 października 2011 roku odbyła się 27 lubelska pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Hasło pielgrzymki brzmiało: "Każdy ma swoje Westerplatte". W pielgrzymce uczestniczyli uczniowie technikum: handlowego, ekonomicznego, elektronicznego, budowlanego, mechanicznego oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z nauczycielami. Nad całością czuwał ks. Marcin Flasiński. Maturzyści uczestniczyli we mszy św., której przewodniczył ks. biskup Mieczysław Cisło, różańcu, następnie Apelu Jasnogórskim i Drodze Krzyżowej. Uczniowie wrócili ubogaceni duchowo, gotowi do podjęcia dalszej pracy.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram