II Forum Młodych „Od praw dziecka do praw seniora”- spotkanie ze sztuką i nie tylko…

Opublikowane 14.06.2012
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 13 czerwca 2012 roku przedstawiciele Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Damian Ferenc, Marek Gruba, Żaneta Kopeć, Karol Rola, Cezary Kosek, Rafał Iwan i Grzegorz Wójcik pod opieką nauczyciela pani Jolanty Sowy, wzięli udział w II Forum Młodych „Od praw dziecka do praw seniora”, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

  Celem spotkania, organizowanego z inicjatywy Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, była promocja wśród młodzieży praw człowieka,  kreowanie twórczej postawy wobec samego siebie oraz pobudzanie do młodzieżowego wolontariatu. Inicjatywa wiązała się z obchodzonym obecnie Rokiem Janusza Korczaka oraz Rokiem Solidarności Międzypokoleniowej.

  Forum adresowane było przede wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z województwa lubelskiego oraz ich nauczycieli. Wśród uczestników Forum obecni byli również opiekunowie szkolnych kół wolontariatu i przedstawiciele Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.

  Na program II Forum złożyły się wykłady, spotkania, prezentacje i spektakle teatralne oraz dyskusje panelowe. Młodzież z RCEZ brała udział we wszystkich warsztatach i wykładach, na których odznaczyła się ogromną aktywnością. Nasi uczniowie wzięli udział w różnych panelach dyskusyjnych jak na przykład:

  -„Prawa człowieka w rodzinie” (prowadząca: dr Marta Pawelec WSEI),

  -„Prawa człowieka w szkole” (prowadząca: dr Małgorzata Sitarczuk UMCS),

  -„Prawa człowieka w grupie rówieśniczej” (moderator:  mgr Monika Baryła - Matejczuk  WSEI),

  -„Prawa człowieka w społeczności lokalnej”  ( moderator: mgr Grzegorz Kata UMCS),

  -„Prawa człowieka w szerokim społeczeństwie” (moderator: dr Marcin Stencel  WSEI),

  -„Prawa człowieka w świecie” (moderator:  dr Wiesław Poleszak WSEI).

  Podczas warsztatów młodzież pracowała z przedstawicielami Parlamentu Dzieci i Młodzieży, czy wykładowcami z WSEI i UMCS. Podczas sesji końcowej młodzież  obejrzała efekty warsztatów - wystawy fotografii, pokazy multimedialne i spektakl teatralny.

  Forum,  jak zauważyli uczniowie, stanowiło okazję do dostarczenia uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w ich aktywności społecznej w środowiskach lokalnych. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu warsztatach tematycznych, na których obecni byli także seniorzy. I właśnie dzięki tym spotkaniom możliwa była integracja międzypokoleniowa, której tak brakuje we współczesnym świecie.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram