Aktywność społeczna i zawodowa uczniów RCEZ

Opublikowane 19.12.2011
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Aktywność społeczna i zawodowa uczniów RCEZ

  Zajęcia praktyczne dla technologów robót wykończeniowych, murarzy i technika budownictwa organizowane są przez szkołę i odbywają się najczęściej na jej terenie. W ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonują ćwiczenia przewidziane w programie nauczania, a także prowadzą roboty remontowe w obiekcie szkoły i poza jej terenem. Do robót tych należą: drobne prace murarskie, tynkarskie, malarskie, okładzinowe, podłogowe, sucha zabudowa wnętrz, czyli krótko mówiąc roboty wykończeniowe.

  Nad przebiegiem zajęć praktycznych czuwają nauczyciele praktycznej nauki zawodu, do których przypisani są podzieleni na grupy uczniowie.

  Pomieszczenia przeznaczone do zajęć praktycznych znajdują się w wydzielonej części obiektu szkoły. Do pomieszczeń tych należą sale lekcyjne, warsztaty i magazyny.

  Uczniowie uczestniczący na zajęciach praktycznych przy RCEZ realizują program nauczania na warsztatach szkolnych,  a także poza terenem szkoły. Od września pod opieką nauczycieli uczniowie wykonywali następujące zadania:

  - malowanie elewacji bloku przy ul. Powstańców Warszawy,

  -ocieplenie budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie,

  -ocieplenie i malowanie Domu Nauczyciela przy ul. 1-go Maja w Lubartowie,

  - prace remontowo-budowlane i renowacja w piwnicy Klasztoru Ojców Kapucynów,

  - malowanie sal lekcyjnych w obiekcie szkolnym,

  - wykonanie ogrodzenia na terenie ogródków działkowych w Lubartowie,

  - prace remontowe przy Bursie szkolnej,

  - modernizacja pracowni mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego,

  - wykonanie i montaż  drzwi zewnętrznych pracowni,

  - wykonywanie izolacji termicznej stropu w bloku mieszkalnym przy ul. Parkowej.

  Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach praktycznych rozwijając umiejętności zawodowe . Z dumą można powiedzieć, że prace wykonywane przez uczniów pozostawią trwały ślad z pożytkiem nie tylko dla nich samych, ale także dla szkoły.

  W przyszłości zaistnieją jako fachowcy na rynku pracy.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram