Opis projektu

Opublikowane 02.07.2013
Autor Katarzyna Marciniak
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Informacje ogólne o projekcie

  Tytuł projektu: „Nauka – Praktyka - Sukces”.

  Okres realizacji projektu: od 1.06.2013 do 30.06.2015

  Uczestnicy projektu: uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej nr 1

  Projekt realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Celem głównym projektu jest wyższa jakość nauczania i atrakcyjność kształcenia zawodowego młodzieży z 3 szkół z terenu woj. lubelskiego poprzez wdrożenie i realizację programów rozwojowych do końca VI 2015 roku.

  Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zmniejszenie niedoborów edukacyjnych poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych,
  • przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji zawodowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych,
  • wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
  • ukierunkowanie rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów poprzez udział w doradztwie.

  W naszej szkole w ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
  • zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu maturalnego
  • pozalekcyjne zajęcia dodatkowe (w tym np. kurs prawa jazdy kategorii B, kurs brukarza czy kurs obsługi wózka widłowego oraz wiele innych ciekawych zajęć)
  • letnie programy stażowe (płatne miesięczne staże dla 195 uczniów  z naszej szkoły realizowane VII – VIII 2013 i VII – VIII 2014)
  doradztwo edukacyjno -  zawodowe dla wszystkich uczestników projektu - wsparcie w postaci trzech spotkań (4 godz.) z doradcą zawodowym.

  Korzyści jakie osiągnie szkoła i uczniowie, dzięki realizacji projektu są bardzo duże, m.in.:

  • Poprawa jakości i modernizacja oferty kształcenia.
  • Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakup sprzętu pozwoli na realizację niektórych form już po zakończeniu projektu. Planowane jest między innymi wzbogacenie szkoły o nowe komputery, tablice interaktywne, projektory, laptopy, kasy fiskalne, wagi, metkownice, głośniki, mikrofony, słowniki i zestawy podręczników.
  • Wypracowanie nowych mechanizmów pracy z uczniami, aktywizacja uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
  • Wypracowanie dodatkowych wspólnych rozwiązań w ramach partnerstwa podmiotów działających w obszarze edukacji.
  Nie mniej ważne jest też zdobycie kolejnego doświadczenia w realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram