Aktualności projektowe

Opublikowane 01.07.2014
Autor Urszula Martyniuk
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  „NAUKA- PRAKTYKA-SUKCES”

  W dniu 30 czerwca zakończyła się  realizacja  projektu „Nauka – Praktyka – Sukces” w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W ciągu dwóch lat trwania projektu, uczniowie naszej szkoły skorzystali z różnych form wsparcia jakie oferował projekt, realizowany  przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Celem zmniejszenia niedoborów edukacyjnych, prowadzone były zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Technikum Zawodowego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (40 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów). Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 brali udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych  z matematyki (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

  Uczniowie klas czwartych Technikum Zawodowego uczestniczyli w zajęciach dodatkowych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

  Kolejną formą były pozalekcyjne zajęcia dodatkowe, ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia. W ramach tych zajęć nasi uczniowie ukończyli kurs brukarz (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs małej księgowości z obsługą kas fiskalnych (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs kosztorysowania robót budowlanych oraz Excel (30 uczniów ZSZ) a także kurs prawa jazdy kat. B (TZ 40 uczniów i ZSZ 40 uczniów). Ponadto 60 uczniów Technikum Zawodowego uczestniczących w kursie obsługi wózków widłowych, odebrało certyfikaty i zaświadczenia, uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

  W czasie realizacji projektu największą popularnością cieszyły się letnie programy stażowe, dzięki którym 195 uczniów z naszej szkoły w czasie wakacji odbyło płatne miesięczne staże. Ich celem było  wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego, a także wzmocnienie współpracy szkoły z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami.

  Aby ukierunkować rozwój zawodowo-edukacyjny,  każdy uczestnik projektu został objęty indywidualnym doradztwem edukacyjno -  zawodowym, w efekcie tych spotkań powstały Indywidualne Plany Kariery Edukacyjno-Zawodowej. W sumie projektem zostało objętych 390 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w tym 90 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  oraz 300 uczniów Technikum Zawodowego.

  Udział w projekcie pozwolił naszym uczniom wyrównać braki edukacyjne, lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych. Stanowił też świetną okazję dla rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności zawodowych. Z pewnością doświadczenie oraz uprawnienia jakie zdobyli uczniowie pozwolą im szybciej odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  Galeria>>

  Koordynator projektu

  Magdalena Guz

  Podsumowanie staży wakacyjnych 2014

  Od 2013 roku Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizuje projekt unijny „Nauka-Praktyka–Sukces,” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jednym z założonych celów jest wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w letnich programach stażowych.

  Aż 195 uczniów naszej szkoły, miało więc możliwość odbycia płatnych staży u lokalnych pracodawców. Udział w stażach pozwolił młodzieży przygotować się do poruszania po rynku pracy oraz dostosować ich umiejętności do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Niewątpliwie dzięki takiemu doświadczeniu, jak udział w projekcie, łatwiej będzie uczniom RCEZ odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  30 września w Zespole Szkół nr 2 odbyło się seminarium podsumowujące realizację tego zadania. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekt tj. Lechaa Consulting Sp. Z o. o., Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie i Zespół Szkół nr 2. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy lokalnymi pracodawcami a realizatorami projektu. Ogromnie cieszy fakt, że wiele pozytywnych słów, padło z ust przedstawicieli firm pod adresem naszych uczniów .

  Galeria>>

  Magdalena Guz

  Pracowite wakacje uczniów RCEZ

  W czasie wakacji nasi uczniowie brali udział w letnich programach stażowych zaplanowanych w ramach zadania 4 projektu „Nauka – Praktyka – Sukces. W lipcu 57 osób a w sierpniu 38 odbyło płatne miesięczne staże u pracodawców w Lubartowie i okolicach. Uczniowie zgodnie z założeniami projektu mieli zapewnione szkolenie bhp, badania lekarskie, zostali wyposażeni w odzież ochronną, otrzymali również stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. Uczestnictwo w stażach, pozwoliło uczniom zdobyć nowe umiejętności w ramach wybranego kierunku kształcenia, sprawdzili swoją wiedzę a zdobyte doświadczenia ułatwią im w przyszłości start na rynku pracy.

  Zakłady pracy, w których nasi uczniowie odbywali staż:

  Drukarnia DAKO, STELLA PACK S.A., SOLBET, TESCO POLSKA Sp. z o.o./oddział w Lubartowie, SAINT-GOBAIN Sp. z o.o./Oddział GLASSOLUTION w Lubartowie, AGROMIESZ, Autoserwis Sławomir Kuśmirek , Usługi dekarsko-blacharskie Bogdan Chudzik, LUVI, Mechanika pojazdowa Robert Woliński, Mechanika pojazdowa Józef Wasil, Autoserwis Jublewscy, BARTEX, ROLBUD, POLZ-BUD, Usługi Budowlane Rafał Baran, AGMAX, Usługi budowlano-handlowe Piotr Szysiak, Dino’s Pizzeria Italiana, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Gminy Niedźwiada, Urząd Gminy w Ostrówku,  Usługi Remontowo-budowlane Alicja Jedut, Sklep spożywczy K. Zdunek, Zakład handlowo-produkcyjny DAJANA, EL – CAR,  DOM KSIĄŻKI, FH SEZAM, AGMAX, Urząd  Gminy w Ostrówku, SIEDLISKO „GOŚCINNE PROGI”, PSS SPOŁEM „Jedność”, USŁUGI DEKARSKO- CIESIELSKO-TARTACZNE K. Kaczor, Gminna Biblioteka  Publiczna w Lubartowie, Zakład  Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, Zakład Handlu Materiałami Budowlanymi i Opałem Andrzej Kozak.

  WSZYSTKIM  PRACODAWCOM  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY !

   

  Galeria>>

   

  Koordynator szkolny Magdalena Guz


  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram