Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu "Nauka-Praktyka-Sukces"

Opublikowane 18.09.2013
Autor Katarzyna Marciniak
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przystąpiło do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego."

  Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych.

  Zajęcia dla technikum zawodowego w roku szkolnym 2013/2014:

  1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

  2)      zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

  3)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs obsługi wózka widłowego, kurs prawa jazdy kat.B.

  Zajęcia dla zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2013/2014:

  1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego,

  2)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel, kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs prawa jazdy kat.B.

  Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora szkolnego. Koordynator szkolny : Katarzyna Marciniak

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram