ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „NAUKA- PRAKTYKA-SUKCES”

Opublikowane 01.07.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 30 czerwca zakończyła się  realizacja  projektu „Nauka – Praktyka – Sukces” w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W ciągu dwóch lat trwania projektu, uczniowie naszej szkoły skorzystali z różnych form wsparcia jakie oferował projekt, realizowany  przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Celem zmniejszenia niedoborów edukacyjnych, prowadzone były zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Technikum Zawodowego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (40 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów). Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 brali udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych  z matematyki (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

  Uczniowie klas czwartych Technikum Zawodowego uczestniczyli w zajęciach dodatkowych przygotowujących ich do egzaminu maturalnego z: geografii (40 uczniów), matematyki (48 uczniów), języka polskiego (32 uczniów) i języka angielskiego (40 uczniów).

  Kolejną formą były pozalekcyjne zajęcia dodatkowe, ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia. W ramach tych zajęć nasi uczniowie ukończyli kurs brukarz (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs małej księgowości z obsługą kas fiskalnych (TZ 20 uczniów i ZSZ 20 uczniów), kurs kosztorysowania robót budowlanych oraz Excel (30 uczniów ZSZ) a także kurs prawa jazdy kat. B (TZ 40 uczniów i ZSZ 40 uczniów). Ponadto 60 uczniów Technikum Zawodowego uczestniczących w kursie obsługi wózków widłowych, odebrało certyfikaty i zaświadczenia, uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

  W czasie realizacji projektu największą popularnością cieszyły się letnie programy stażowe, dzięki którym 195 uczniów z naszej szkoły w czasie wakacji odbyło płatne miesięczne staże. Ich celem było  wzmocnienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz nabycie doświadczenia zawodowego, a także wzmocnienie współpracy szkoły z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami.

  Aby ukierunkować rozwój zawodowo-edukacyjny,  każdy uczestnik projektu został objęty indywidualnym doradztwem edukacyjno -  zawodowym, w efekcie tych spotkań powstały Indywidualne Plany Kariery Edukacyjno-Zawodowej. W sumie projektem zostało objętych 390 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w tym 90 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1  oraz 300 uczniów Technikum Zawodowego.

  Udział w projekcie pozwolił naszym uczniom wyrównać braki edukacyjne, lepiej przygotować się do egzaminów maturalnych. Stanowił też świetną okazję dla rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności zawodowych. Z pewnością doświadczenie oraz uprawnienia jakie zdobyli uczniowie pozwolą im szybciej odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  Galeria>>

  Koordynator projektu
  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram