Zajęcia integracyjno - adaptacyjne w RCEZ

Opublikowane 13.09.2012
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniach 10,11,12.09.2012r w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Lubartowie odbyły się zajęcia dotyczące integracji i adaptacji w grupie rówieśniczej z klasami pierwszymi Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Wrzesień jest miesiącem szczególnie ważnym dla każdego ucznia, zwłaszcza dla pierwszoklasistów. W tym właśnie miesiącu uczniowie wstępując w progi nowych szkół poznają ich specyfikę, uczą się nowych zachowań stosownie do wymogów szkoły, a przede wszystkim poznają się wzajemnie. Przyjaźnie nawiązane w nowej szkole niejednokrotnie potrafią przetrwać lata.

  Chcąc pomóc uczniom we wzajemnym poznaniu się, w naszej szkole organizuje się we wrześniu zajęcia integracyjne. Stanowią one pewnego rodzaju zabawę, dzięki której uczniowie poprzez wzajemną komunikację i gry zespołowe poznają swoje imiona, upodobania, a także niektóre szczegóły z życia. Wszystkie klasy rozpoczynające naukę w naszej szkole miały okazję wziąć udział w zajęciach integracyjnych, prowadzonych przez psychologa PPP w Lubartowie, przy udziale nauczycieli. W zajęciach integracyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 wzięło udział 10 klas pierwszych: 1TB, 1TM, 1TE, 1TEK, 1TH, 1t, 1wa, 1h, 1s, 1z.  Łączna liczba uczniów w klasach pierwszych to 310 osób, w tym TZ- 169 uczniów i ZSZ-141 uczniów.

  Marzeniem naszym, a jednocześnie celem jest stworzenie zgranych zespołów klasowych, aby panowała w nich życzliwa atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji, zaufania i otwartym porozumiewaniu się. W trakcie zajęć integracyjnych uczniowie przełamują bariery w komunikowaniu się, uczą się rozpoznawania komunikatów innych ludzi, szanują indywidualność innych oraz uczą się wzajemnej akceptacji, uczą się pozytywnego myślenia o sobie, dostrzegają pozytywne wartości w byciu w bliskim kontakcie z innymi oraz uczą się pracy w zespole. Uczniom biorącym udział w zajęciach dziękujemy i życzymy pomyślności oraz wielu sukcesów w nauce w nowej szkole.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram