Wyjazd edukacyjny klasy 1TE

Opublikowane 17.06.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 11 czerwca 2015r. klasa 1 TE uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i uzupełniała treści – związane z okresem okupacji - realizowane na lekcjach historii. Pobyt rozpoczęto od spaceru Starym Miastem. Trzeba zaznaczyć, że przed budynkiem dawnego Trybunału Koronnego uczniowie przypominali legendę związaną z „czarcią łapą”. Następnie grupa – pod opieką Iwony Mocior i Ilony Puły – udała się do Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. Tu  obejrzano stałą ekspozycję związaną z II wojną światową - Martyrologia młodzieży Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939-1945. Wystawa została zrealizowana ze zbiorów przekazanych przez Sławomira Litwińskiego i Kazimierza Jarzembowskiego. Grupa poznała także historię samego budynku (w okresie przedwojennym pełniącego funkcję Urzędu Ziemskiego). Warto wspomnieć, że z chwilą przejęcia gmachu przez gestapo - w roku 1940- wnętrze jego zostało przebudowane i dostosowane do zadań i potrzeb Geheime Staatspolizei. Parter i piętra przeznaczone zostały na biura, gdzie m.in. przeprowadzane były przesłuchania, natomiast piwnice przebudowano, tworząc w nich cele więzienne. Jak się dało zaobserwować uczniowie byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Dodatkowo przykuły ich uwagę fakty i ciekawostki, które podawał pan przewodnik. Jak wspominali - nie sądzili, że obecność w  miejscu kaźni wywrze na nich aż takie wrażenie. W dalszej kolejności grupa udała się do Cinema City, by obejrzeć film akcji w wersji 3d Mad Max: Na drodze gniewu. Na zakończenie trzeba podkreślić, że wyjazd był przepełniony trudnymi - jednak koniecznymi, by lepiej rozumieć historię Polski - treściami.

    Opracowała Iwona Mocior

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram