Warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas kończących

Opublikowane 20.11.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W okresie 17.11.2015 – 25.11.2015 w naszej szkole 10 klas kończących w tym roku szkolę  brało udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji zawodowej z Lublina.
  Warsztaty 2 godzinne dla każdej z klas technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej prowadził Piotr Dziurda i Agata Stańczyk. Doradcy zawodowi prowadzący spotkania przedstawili młodzieży aktualną sytuację na rynku pracy oraz prognozy i tendencje dotyczące zawodów przyszłości. Ponadto rozmawiali z młodzieżą na temat wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym oraz pozaszkolnym np. poprzez szkolenia zawodowe.

  Uczniowie uzyskali również niezbędne informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez lokalne instytucje tj. pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, stażu oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianą tematyką. Uczniowie zadawali pytania i chętnie włączali się do dyskusji.

  Uczestnictwo w zajęciach z pewnością przyczyni się do zwiększenia wiedzy na temat rynku pracy i rynku edukacyjnego, a tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

  Elżbieta Rola

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram