Uczniowie RCEZ na zagranicznych praktykach w Niemczech i Portugalii

Opublikowane 22.05.2013
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uczniowie naszej szkoły: Piotr Szymański i Przemysław Powroźnik z klasy 2z, kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz Artur Bielecki i Michał Kukier z klasy 2w, kształcący się w zawodzie piekarz, wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe.

  Współpraca szkoły z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie zaowocowała tym, że znaleźli się oni w grupie 32 uczniów z województwa lubelskiego zakwalifikowanych do projektu „Mobilny uczeń na europejskim rynku pracy”. Jest on realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.

  Program Leonardo da Vinci jako komponent programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” wspiera działania zmierzające do zwiększenia mobilności na europejskim rynku pracy, podniesienia jakości i innowacyjności form kształcenia zawodowego oraz promowania wymiany doświadczeń europejskich instytucji działających w tym obszarze.

  Projekt, w którym wezmą udział nasi uczniowie zakłada trzytygodniowy wyjazd na praktyki do Niemiec i Portugalii celem wymiany doświadczeń zawodowych. Pozwoli on również doskonalić umiejętności zawodowe według nowoczesnych standardów, umożliwi zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach i praktyczną naukę języków obcych.

  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie realizująca ten projekt zapewnia uczestnikom projektu bezpłatną podróż w obie strony, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, a także ubezpieczenie i pomoc językową.

  Pobyt za granicą planowany jest na okres od 30 czerwca do 19 lipca 2013 roku. Będzie on poprzedzony e-learningowym kursem językowym oraz ośmiogodzinnym szkoleniem kulturowym.

  Zakwalifikowanym uczniom GRATULUJEMY i życzymy wielu wspaniałych wrażeń i nowych ciekawych doświadczeń.

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram