Uczniowie RCEZ na obchodach Dnia GIS 2017

Opublikowane 18.11.2017
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 15.11.2017 uczniowie z klasy 4TEK pod opieką M. Kukli – Krzyżanowskiej i K. Malczewskiej uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2017 organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri. Organizowany jest na świecie od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS (Geograficzne Systemy Informacji). Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.
  Na tegorocznych obchodach Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących między innymi: atrakcyjnego sposobu prezentowania treści geograficznych w Internecie, naziemnego skaningu laserowego i jego zastosowania w praktyce. Nasi uczniowie mieli również możliwość skorzystania z oprogramowania GIS w trakcie przewidzianych dla nich warsztatów (analiza mapy) pod tytułem „Od mapy 2D do wizualizacji 3D”, a także wzięli udział w grze terenowej „Podchody pod GIS” polegającej na szukaniu punktów rozmieszonych w terenie a następnie naniesieniu ich na mapę hipsometryczną.
  Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas postrzeganie przestrzeni geograficznej. Mieli oni możliwość obserwowania wykorzystania narzędzi GIS w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.

  Katarzyna Malczewska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram