Uczniowie klasy 1 Tb w Starostwie Powiatowym w Lubartowie

Opublikowane 12.06.2014
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 11 czerwca 2014 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce programowej do Starostwa Powiatowego w Lubartowie. W ramach wycieczki uczniowie spotkali się ze Starostą Powiatu Lubartowskiego, panem Fryderykiem Pułą oraz kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, panem Albertem Wójcikiem.

  Podczas krótkiego spotkania z młodzieżą,  pan Fryderyk Puła przedstawił  zasady funkcjonowania, obowiązki i zakres działania Samorządu Powiatowego.  Zapytał również o oczekiwania młodzieży w stosunku do władz powiatu.

  Główną częścią wycieczki było spotkanie z kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Kierownik wydziału przedstawił na czym polega praca geodety, jakie jest zastosowanie geodezji w budownictwie. Omówił stosowany w pomiarach sprzęt geodezyjny, jego przeznaczenie  oraz sposób wykonania pomiarów. Zwrócił również uwagę na nowoczesny system GPS i jego zastosowanie w geodezji. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z mapami stosowanymi do celów budowlanych.

  Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze.

  Na zakończenie wycieczki uczniowie zostali zaproszeni do gabinetu Starosty.

  Opiekunowie: Jadwiga Gębal i Joanna Lipska

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram