Sukces ucznia RCEZ w Wojewódzkim Konkursie Historycznym

Opublikowane 20.12.2013
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Michał Cybul uczeń 4 klasy technikum Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pt: „Mam w rodzinie bohatera”. Startował w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Krzysztof Hetman i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań historią własnej rodziny i społeczności lokalnej oraz kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej. Michał  przedstawił historię swojego przodka w  literackiej pracy pt: „Ppłk Władysław Czeladka. Mój pradziadek w służbie u Józefa Piłsudskiego”. Praca zawierała unikatowe zdjęcia i dokumenty pochodzące z  rodzinnej kolekcji. Nagrodzona praca zostanie opublikowana w ,, Regionie Lubelskim” oraz na stronie internetowej Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Opiekunem ucznia była pani Dorota Bułgajewska-Muzyka.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram