Sukces ucznia klasy drugiej technikum

Opublikowane 23.02.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w zorganizowanym przez Politechnikę Wrocławską konkursie ELEKTRON. Była to już VII edycja tego dwuetapowego konkursu. W etapie pierwszym, czyli w eliminacjach szkolne, przeprowadzonych 11 grudnia 2014r uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Składał się on z 25 zadań dotyczących zagadnień z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 1129 uczniów z 70 szkół z całej Polski. Do Finału zakwalifikowano 60 uczniów z liczbą punktów ponad 170 (z 200 możliwych do zdobycia), czyli tych uczestników, którzy uzyskali ponad 85% maksymalnej liczby punktów. Wśród nich znalazł się Dawid Skomorowski – uczeń II klasy Technikum Zawodowego kształcący się w zawodzie technik elektronik Jest to dla niego już duży sukces.

  Etap finałowy odbył się na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Do rozwiązania uczestnicy mieli test wielokrotnego wyboru składający się z 20 zadań. Po zakończeniu rozwiązywania testu uczniowie wysłuchali wykładu popularnonaukowego dotyczącego mikrosystemów, a następnie zwiedzili laboratoria naukowo – dydaktyczne wydziału: Laboratorium Diagnostyki Nanomateriałów, Laboratorium Zabezpieczeń Obiektów, Mikroskopia Sił Atomowych i Laboratorium Techniki Światłowodowej. W każdym z nich odbyły się krótkie prezentacje.

  Na zakończenie ogłoszone zostały wyniki. Nasz uczeń nie zdobył I ani II czy III miejsca, ale dostał dyplom za „Dobry wynik”, a to oznacza, że zdobył 80% z maksymalnej liczby punktów. Jak na drugą klasę to bardzo dobry wynik. Dawid zapowiada, że w przyszłym roku będzie lepiej.

  Galeria>>

  Opiekun:
  Elżbieta Bujek

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram