SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI - po konferencji

Opublikowane 18.12.2011
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI

  „W obronie i promocji zdrowia”

  Kultura lansuje pewne wzorce normy. Ale czym jest norma? Czy jest to efekt statystycznych wyliczeń, czy badań, czy może swoisty rodzaj ideału "bez odchyleń"? Gdyby się głębiej zastanowić, każdy mógłby odkryć w sobie coś, co w sposób znaczący utrudnia mu czerpanie optymalnej satysfakcji z życia. A jak postrzegają swoją normalność osoby z niepełnosprawnością?

  13 grudnia 2011 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się konferencja z cyklu „W obronie i promocji zdrowia” pt. Sprawni Niepełnosprawni, przygotowana przez Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny przy współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Starostwem Powiatowym w Lubartowie oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki. W spotkaniu udział wzięli p. Anna Szmidt wraz ze współpracownikami z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz p. Artur Jurek.

  Osoby prowadzące nie tylko zapoznały uczestników konferencji ze specyfiką funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, przekazując informacje na temat rodzajów niepełnosprawności i wiążących się z nimi ograniczeń. Prowadzący z otwartością dzielili się osobistymi refleksjami związanymi z doświadczeniem niepełnosprawności, jaka dotknęła ich samych, bądź osoby im najbliższe. Były to historie wzruszające, ale też budzące podziw, a często i pełne humoru.

  W ramach konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z codzienną aktywnością osób niepełnosprawnych, jak również omówione zostały bariery ograniczające tę aktywność. Istotne jest, że wiele z tych barier wynika z nieświadomości i małej inicjatywy osób sprawnych, które mogłyby pomóc w usprawnieniu i zniesieniu tych ograniczeń. Dotyczy to choćby dołożenia starań w celu przystosowania miejsc, z których, tak jak każdy, chcą skorzystać osoby z niepełnosprawnością.

  Oprócz barier typowo fizycznych istnieją również bariery czasem trudniejsze do rozpoznania i wyeliminowania- bariery psychologiczne, które rodzą się z różnego rodzaju stereotypów i uprzedzeń. Istotne jest, by obie strony: osoba z niepełnosprawnością i osoba sprawna zaangażowały się w tworzenie satysfakcjonującej relacji. Taki kontakt wymaga otwartego mówienia o swoich oczekiwaniach, wrażliwości na potrzeby i możliwości drugiej osoby, a przede wszystkim traktowania ze zrozumieniem i nie tworzenia sztucznych przeszkód we wzajemnym porozumiewaniu. Kontakt z osobami niepełnosprawnymi nie wykracza w żadnej mierze poza naturalne możliwości osób sprawnych, przeciwnie wystarczy czasem odrobina wyobraźni, spontaniczności i empatii, aby stworzyć owocne więzi. Tak na przykład:

  • warto zadbać o odpowiednią odległość, która zapewni dobry kontakt wzrokowy z osobą poruszającą się na wózku.
  • Proponując pomoc należy zachować zdrowy umiar i powstrzymać się od nachalnego zalewania troską.
  • Będąc w kontakcie z osobą niewidomą warto zasygnalizować werbalnie swoją obecność, oferując pomoc, i bez zgody nie należy dotykać ręki, czy laski osoby.
  • Wśród osób niesłyszących, które potrafią czytać z ruchu warg należy zadbać o wypowiadanie się w tempie wolniejszym.
  • Nie ma powodu, by zwracając się do osób poruszających się na wózku, unikać typowych zwrotów "chodźmy".

  Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się, jakiego rodzaju sytuacje stwarzają ryzyko powstania niepełnosprawności. Najwięcej osób doznaje urazów w związku z wypadkami komunikacyjnymi, następnie w związku ze skokami do wody, dalej ryzyko zwiększa uprawianie sportów ekstremalnych. Przyczyną niepełnosprawności są także wypadki w domu i schorzenia.

  Niepełnosprawność stanowi poważne ograniczenie, ale nie marnowanie życia! Podchodząc w sposób konstruktywny do życia osoba niepełnosprawna jest w stanie zaspokajać większość swoich potrzeb, w tym potrzebę aktywności sportowej, co stanowi formę rehabilitacji poprzez sport. Ważne jest rozpoznanie w jakiej dziedzinie osoba może rozwijać swój talent.

  W walce o równy dostęp osób niepełnosprawnych do korzystania z praw i możliwości danych każdemu człowiekowi pomaga Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to związek stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością działających na terenie województwa lubelskiego. Podstawowe cele organizacji to:

  • integracja środowisk i stowarzyszeń osób z niepełnosprawnością,
  • inicjowanie i realizacja projektów obszaru: informacji, integracji, kultury, turystyki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ekonomii społecznej.

  Uczestnicy konferencji- uczniowie RCEZ żywo reagowali na przekazywane treści, co daje nadzieję, że nie pozostaną biernymi na potrzeby współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Po spotkaniu istniała możliwość uzyskania informacji na temat sposobów i miejsc zaangażowania się w działalność wolontaryjną.

  Wsparcia finansowego do realizacji tego zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

  Justyna Dalentka

  ALWERNIA

  galeria >>

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram