Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

Opublikowane 17.06.2014
Autor Urszula Martyniuk
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 17 czerwca 2014r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa.

  Jego celem było jak najszersze propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się podczas stałych lub sezonowych prac w rolnictwie.

  W trakcie spotkania Tomasz Abramczyk specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zwrócił uczniom uwagę na ważną tematykę bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznej pracy na wsi oraz przedstawiono prezentację na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie indywidualnym. W spotkaniach uczestniczyli pełnoletni uczniowie Techników Zawodowego. Szkolenie przeprowadzone przez Tomasza Abramczyka dotyczyło występujących w gospodarstwach rolnych zagrożeń dla zdrowia i życia oraz przyczyn wypadków, do jakich najczęściej dochodzi na wsi. Omawiane zagadnienia ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

  Oprócz prelekcji i projekcji filmowych uczestniczącej w spotkaniu młodzieży rozdano materiały wydawnicze inspekcji pracy– broszury i smycze o tematyce BHP

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram