Spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

Opublikowane 11.10.2013
Autor Ilona Puła
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • Każdy uczeń ma inne predyspozycje i zainteresowania. Aby praca przynosiła w przyszłości satysfakcję potrzebna jest pomoc specjalisty, który już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej pomoże wskazać dalszy kierunek kształcenia. O problemach młodzieży z podejmowaniem trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu i sposobach ich rozwiązywania, rozmawiano podczas spotkania poświęconego poradnictwu i orientacji zawodowej młodzieży, które odbyło się 11 października 2013r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Doradca zawodowy Waldemar Komar przekazał uczniom klas kończących Technikum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr1 informację o metodach i narzędziach wykorzystywanych w pracy doradczej z młodzieżą oraz o programach skierowanych do tej grupy wiekowej. W swojej prezentacji zwrócił szczególnie uwagę na ważność poradnictwa zawodowego na każdym etapie rozwoju edukacyjnego i zawodowego człowieka. Omówiono funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zaproszono młodzież na indywidualne spotkania, podczas których omawiane byłyby tematy bardzo istotne na etapie wyboru kierunków studiów czy określonego zawodu.

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram