"To, co zostaje w pamięci..."

Opublikowane 04.05.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Tymi słowami pan dr Marek Łoś prezes Lubelskiego Oddziału Ziemiaństwa Polskiego rozpoczął podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego pt: "Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy". Konkurs zorganizowany został we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Spotkanie finałowe odbyło się w gościnnych progach IV LO im. M. Sempołowskiej w Lublinie. Zaproszeni goście mogli wysłuchać wypowiedzi organizatorów dr Sławomira Poleszaka oraz dr Tomasza Osińskiego oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział w Lublinie na temat organizacji konkursu oraz roli warstwy ziemiańskiej na wsi polskiej od czasów Jagiellonów.

  Jak dowiedzieliśmy się z relacji jurorów konkursu, po burzliwych obradach jury wybrani zostali laureaci i osoby wyróżnione. Na konkurs napłynęło 51 prac z 15 szkół województwa lubelskiego. Uczennica naszej szkoły Monika Lesisz z klasy 2 TEk otrzymała wyróżnienie za fotoreportaż pt: "Między dziedzińcem a ogrodem. Pałac Zamojskich w Kozłówce." Ocenie jury podlegały zarówno walory historyczne, jak i estetyczne fotografii, które napłynęły na konkurs.

  Utrwalone przez Monikę na fotografiach spotkanie finałowe pozostanie również w naszej pamięci...

  opiekun Dorota Bułgajewska- Muzyka

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram