"Aktywni, kreatywni" spotkanie podsumowujące realizację POKL

Opublikowane 16.11.2014
Autor Ilona Puła
Kategorie:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • 14 listopada w piątek dyrekcja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i koordynator projektu wraz z uczniami klasy drugiej Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu, podsumowującym efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Aktywni, kreatywni". Przypomniano realizację różnych projektów i rozwój samorządu. Podczas spotkania odbyła się dyskusja umożliwiająca wymianę doświadczeń i oczekiwań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz bezpośredni kontakt z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego i przedstawicielami powiatu lubartowskiego. Swoją aktywność na rynku pracy oraz zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego prezentowali przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy pod bacznym okiem pani redaktor z Radia Lublin Czesławy Borowik. Młodzież z naszej szkoły bardzo uważnie wysłuchała zaplanowanych wystąpień oraz dyskusji.

    Galeria>>

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram