Państwowa Inspekcja Pracy w naszej szkole

Opublikowane 05.03.2015
Autor Grzegorz Danił
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 5 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się seminarium pod tytułem:

  „Wymogi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy prowadzeniu robót budowlanych, zagrożenia z tym związane oraz najczęściej występujące wypadki w budownictwie”.

  Seminarium przeprowadziła Pani Anna Smolarz – nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie. W seminarium udział wzięli uczniowie z klas technikum o profilu Technik Budownictwa: klasy 2TB i 3TB oraz uczniowie klas 3T i 2T uczących się w zawodzie: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

  Pani nadinspektor zapoznała uczniów z wymogami przepisów  BHP obowiązujących na budowie podczas prowadzenia prac ogólnobudowlanych i wykończeniowych. Podczas wykładu uczniowie zapoznali się z zagrożeniami występującymi w robotach budowlanych oraz najczęściej występującymi podczas tych prac wypadkami . Aby lepiej przybliżyć zagrożenia przy pracach budowlanych Pani nadinspektor Anna Smolarz posłużyła się zdjęciami z wypadków. Wszystkie opisywane zdarzenia miały miejsce na terenie naszego województwa w ciągu ostatnich kilku lat.

  Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2014 doszło do 4452 wypadków podczas prac budowlanych w tym, aż 43 śmiertelne. Liczba wypadków śmiertelnych z roku na rok maleje, dzięki współpracy pracodawców z Państwową Inspekcją Pracy. W naszej szkole organizowane seminaria z udziałem PIP mają zadanie prewencyjne, oraz realizowanie podstawy programowej z przedmiotów zawodowych.

  Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.

  Galeria>>

  Magdalena Kondrat, Mariusz Borzęcki

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram